Image

Rosenmetode og rysteterapi


Image

Jeg er uddannet i Rosenmetoden og TRE rysteterapi. Derudover er jeg tidligere skolelærer og cand. idræt & sundhed med speciale i somatisk terapi.
Jeg brænder for det jeg kalder “kropslige processer”, som jeg arbejder med gennem både TRE og Rosenmetoden. I TRE er det gennem rystelserne, at kroppen løsner op. I Rosenmetoden er det ved hjælp af en blid og dybdegående berøring, samt ord der “taler til kroppen”. I begge terapier hjælper jeg dig med at lade hjernen tage en pause fra at regne alt ud og gradvist blive tryg ved og tillade den kropslige viden at arbejde for dig.

Rosenmetoden

Min primære uddannelse indenfor kropsterapien er Rosenmetoden, der er en både blid og dybdegående berøringsterapi. Metoden arbejder med sammenhængen mellem spændte muskler, åndedrættet og fortrængte følelser. Grundlæggeren af systemet, Marion Rosen, arbejdede i mange år som fysioterapeut. Hun var også uddannet i et eksperimentelt miljø, der kombinerede åndedrætsterapi og psykoanalyse. Gennem mange år udviklede hun metoden og der er nu skoler i 14 lande. I Sverige er metoden meget udbredt og indgår i Alnarp haveterapi forløb, der er statsstøttet. Alnarp haveterapi har ret gode resultater i forhold til mennesker, der har været langtidssygemeldte. En undersøgelse på stedet har vist at 75% af deltagerne på et forløb over 12 uger var tilbage i job, ny uddannelse eller i gang på nedsat tid efter forløbene. Grunden til den store udbredelse i Sverige skyldes at Marion Rosen samarbejdede med Hans Axelsson (grundlæggeren af Axelsons Gymnastikinstitut). I flere årtier var hun også hans mentor. Derfor er der ca. 200 rosenterapeuter i Sverige, hvor vi er ca. 40 i Danmark.

Uddannelsen til rosenterapeut tager 4 år og metoden er kendt for sin særlige berøring, der hjælper klienten til at skabe kontakt til sin egen krop. Denne kontakt hjælper på både fysiske og psykiske symptomer. Forskning har vist at metoden er meget velegnet til at forbedre den mentale og fysiske sundhed. Læs evt. mere om forskningen her: http://www.alanfogelrosenmethod.abmp.com/

Jeg tager 650 kr. for en rosenbehandling, der varer 50-60 minutter. Inden tidsbestilling tager jeg altid en snak i telefonen for at sikre mig behandlingen gavner, der hvor man er i livet.

TRE rysteterapi

TRE (Trauma Release Exercises) - også kaldet rysteterapi i daglig tale er blevet populær efter et indslag i Godmorgen Danmark. Her fortalte en med sclerose om de gode virkninger, hun har haft med at anvende metoden dagligt igennem 5 år. Det har givet os der formidler TRE en del mere at lave. Både mennesker med sclerose, PTSD, parkinson, stress og ondt i kroppen henvender sig, for TRE kan være gavnlig for mange forskellige former for lidelser.

Helt basalt består TRE af syv fysiske øvelser, der sætter kroppen i gang med at ryste. Det de fleste lige skal vænne sig til i starten, er, at man ikke selv ryster kroppen - TRE aktiverer kroppens egen iboende visdom, så kroppen arbejder selv gennem rystelserne. Det er en egenskab vi mennesker har tilfælles med andre pattedyr; at vi faktisk kan ryste, sitre og lave tics. Denne egenskab har vist sig nyttig i forhold til stress, smerter og ophobede spændinger, der finder et afløb gennem rystelserne og aflader den ophobede stress, smerte eller spænding i kroppen.

En TRE session foregår ganske stille og roligt. Jeg guider dig gennem øvelserne og der er altid mulighed for at afbryde øvelserne, sætte ord på det man oplever, stoppe eller tage en kort pause. Øvelserne kan også justeres så de passer til den krop man nu engang har. Vi ryster alle forskelligt og ud fra den historie der ligger i kroppen. Det er også forskelligt om man kommer i kontakt med følelser under en TRE session. Mange mærker blot velbehag og føler sig mere afslappet bagefter. Andre kommer i kontakt med følelser, der har sat sig i kroppen.

TRE er udviklet af amerikaneren; David Bercelli, der ønskede at skabe et selvhjælpssystem, som traumatiserede mennesker i f.eks. krigs- og jordskælvsområder kan bruge. I dag bruges det på verdensplan og mange forskellige mennesker har rigtig god gavn af øvelserne.

Til aktivitets siden:

To forløb på hver 5 gange

TRE øvelserne er et kraftfuldt redskab til at skabe forandringer i dit liv og slippe stress, angst, traumer og smerter i kroppen.
I dette forløb på 5 gange guides du gennem øvelserne hver gang og får respons på din krops reaktioner på øvelserne. Den grundlæggende teori for øvelserne introduceres første gang og uddybes de følgende gange. Du lærer også teknikker til at være med det der er i kroppen lige nu, hvilket hjælper kroppen med at slippe spændinger.
Øvelserne kan tilpasses forskellige kroppe.

Det koster 750 kr for 5 undervisningsgange.

Tilmelding til Anette Vinston Ritz: intelligentkrop@gmail.com
eller tlf. 27218336.


Se mere på min hjemmeside
somatisk-terapi.dk