Kropskontakt-stress

4 ugers forløb med træning i tilstedeværelse i din krop og i dit liv

Blid træning for stress ramte og/eller pressede kvinder, med et ønske om at være mere til stede i deres krop. Træningen er udviklet specielt til stressramte og indeholder bl.a. elementer fra yoga, pilates, mindfulness og meditation samt sanseøvelser og vejledning ud fra Karinas baggrund som uddannet stressvejleder og tidligere stressramt. Undervejs vil der blive arbejdet med temaer omkring den pressede krop og psyke. Du vil gennem forløbet få støtte til at integrere øvelserne i din hverdag.

Start: 1. onsdag i hver måned, alle gange kl. 17-18.30
Tilmelding til Karina Chapman: kontakt@linedanserinde.dk

Mobil: 21 69 25 98